شهرام پور شجاع وکیل پایه یک دادگستری

شهرام پورشجاع وکیل پایه یک دادگستری

کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

Shahram Pourshoja

Attorney at law Rechtsanwalt & Rechtsberater شماره پروانه 17336 Licence Number: 17336
کارشناسی ارشد حقوق اقتصادی و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مشاوره حقوقی به ایرانیان مقیم اروپا و امکان جلسه حضوری در شهر مونیخ پیگیری دعاوی ملکی، ارث، خانواده و شرکت‌ها (قراردادهای تجاری) در محاکم ایران دفتر تهران: خیابان شهید بهشتی، خیابان مفتح، خیابان نقدی، پلاک 38، واحد یک صندوق پستی تهران: 4948 - 15875 تلفکس: 88348445 - 021 و 88349565 - 021 تلفن همراه: 9121598804 +98 Lawyer@pourshoja.com دفتر آلمان: مونیخ 21054624 176 +49 Rechtsanwalt.Pourshojae@gmx.de E-Mail: Lawyer@pourshoja.com